FAQ : Kan ik bij BORKLE kopen of bestellen? 

Uiteraard! Bij BORKLE kan iedereen  aankopen, of U nu particulier, bedrijf of overheid bent. 

Op elke verkoop door ons uitgevoerd, gelden onze algemene voorwaarden. 

 

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij elke aankoop of bestelling in onze winkel  (online of fysiek) gaat U  akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

DEEL I. ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN  : VERKOOP ONLINE

1. . Eigendomsvoorbehoud: BORKLE behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs ervan, niettegenstaande de bepaling van artikel 1583 BW.

2. Prijzen: Onze prijzen zijn exclusief 21% btw en per stuk (tenzij anders vermeld).  
3. Betaling: Uw aankopen kan U vooraf voldoen door middel van overschrijving naar ons ING-rekeningnummer : BE96 3632  0749 8905.  
Betalingstermijn: Uw betaling dient binnen de 5 dagen op onze rekening overgeschreven te zijn. 

4. Facturatie : Wij maken van elke verkoop een factuur op, ongeacht of U ondernemer of particulier bent.  Gelieve  bij het bestelproces uw gegevens , desgevallend uw bedrijfsgegevens, correct en volledig in te geven.  Bij vragen, contacteer ons. Bij  verkoop verkrijgt U van ons uw  factuur met daarbij de bevestiging van betaling door ons. 
5. Verzending: De goederen worden verzonden van zodra het aankoopbedrag op onze rekening is verschenen en onder voorbehoud van voldoende voorraad. (Wij streven na om uw bestelling dezelfde dag te verwerken. Onze maximale levertijd kan plus minus 2 weken zijn).  Indien de artikelen niet voorradig zijn, ontvangt u van ons bericht wanneer deze aan u worden verzonden. 
6. Retouren/klachten:  Artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geruild/retour worden gestuurd. U dient dit van te voren per e-mail aan info@borkle-shop.com door te geven. Artikelen kunnen alleen in de originele staat worden geretourneerd. Speciaal voor u gemaakte artikelen evenals artikelen met korting kunnen niet worden geruild/geretourneerd. U dient de goederen goed te verpakken. Het pakketje dient u gefrankeerd op te sturen naar BORKLE-SHOP o.v.v RETOUR, Steenweg op Zevendonk 161 , 2300 Turnhout, België. BORKLE-SHOP accepteert geen ongefrankeerde goederen. Na ontvangst zullen wij U verder berichten over deze retour.

7. BORKLE is een geregistreerd merk. Geen enkel misbruik, namaak of enige vorm van associatie is toelaatbaar zonder uitdrukkelijke toestemming van een persoon die hiertoe rechten bezit.

18. Het ontbeantwoord laten van vragen, klachten of briefwisseling tot ons gericht kan geen aanleiding geven tot enige nadelig erkentenis. 

 

DEEL II. ALGEMENE VOORWAARDEN  : VERKOOP VIA WINKEL 

1. De waren worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. Zelfs franco verzonden, reizen de waren op risico van de verkoper.

2. In elk geval geldt de ontvangst der goederen, zonder aangetekende schriftelijke en gedetailleerde uiteenzetting van de gebreken binnen de 48 uren na de aflevering en/of voor de plaatsing, als aanvaarding van de goederen.

3. In elk geval is de verantwoordelijkheid beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. 

4. De kleuren of afmetingen van de gegeven monsters zijn enkel aanduidend en kunnen onderhevig zijn aan afwijkingen.

5. De aangegeven leveringsdata zijn slechts aanduidend en de overschrijding ervan geeft nooit aanleiding tot ontbinding of schadevergoeding.

6. Door het één enkele feit van niet naleving der betalingsvoorwaarden is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling de levering te staken.

7. De betalingen dienen onmiddellijk te gebeuren aan de kas van de verkoper.  Handelsagenten zijn niet bevoegd  om bedragen te ontvangen. Betaling per overschrijving kan enkel via ING-BANK E96 3632  0749 8905 *BBRUBEBB*

8. De koper heeft nooit het recht om afhoudingen vor waarborg of andere reden te doen of tot compensatie over te gaan.

9. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1.50% per maand. 

10. Bij niet-betaling binnen de maand na vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 20% met minimum van 62 euro, dit alles zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

11. Zelfs in geval van acceptatie van een wisselbrief zijn hogergenoemde intresten en schadevergoedingen verschuldigd.

12. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Turnhout of de Vrederechter van Westerlo bevoegd en het Belgisch recht is van toepassing. 

13. Eigendomsvoorbehoud: BORKLE behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs ervan, niettegenstaande de bepaling van artikel 1583 BW.

14. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering  kan aan worden gegeven, dient de koper een schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag te betalen. 

15. Retournering van een bij BORKLE gekocht product tegen restitutie van de aankoopprijs door middel van uitgifte van een waardebon is mogelijk binnen een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de aankoop van het product. 

16. BORKLE is alleen gehouden een verzoek tot uitgifte van een waardebon ter waarde van de aankoopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop, zonder dat er sprake is van een defect en aan de volgende voorwaarden voldoet: De klant moet gelijktijdig het originele kassaticket voorleggen, het product moet aangekocht zijn in een in België gevestigde vestiging van BORKLE Het product moet volledig en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt, vergezeld van de bij aankoop geleverde accessoires en documenten. Het product dient ongebruikt te zijn. Speciaal bestelde producten zijn uitgesloten van retour. 

17. Tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoedbon ontvangt de klant een nieuwe tegoedbon. 

18. Het ontbeantwoord laten van vragen, klachten of briefwisseling tot ons gericht kan geen aanleiding geven tot enige nadelig erkentenis. 

 

DEEL III. ALGEMENE VOORWAARDEN : PRIVACY BELEID

Privacy : Uw gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. BORKLE-SHOP mag uw gegevens dan ook alleen gebruiken voor haar eigen doeleinden en is niet gerechtigd om de klantgegevens over te dragen aan derden. 

BORKLE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. BORKLE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om louter onze klanten de volgende diensten te leveren:  Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij BORKLE zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties, wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven (nieuwsbrief). Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. Als u bij BORKLE een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Wij verkopen uw gegevens niet

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  

 

© 2016 - 2024 BORKLE | BEROEPSKLEDING, WERKSCHOEISEL & VEILIGHEIDSARTIKELEN | sitemap | rss