Blåkläder | Normeringen

Hier vindt u korte informatie over de CE markeringen zoals die in de Europese richtlijnen betreffende persoonlijke bescherming en veilige werkomgeving worden verklaard.

De CE markering voorziet in de documentatie dat het product voldoet aan de normen die van een product van dergelijke aard worden gevraagd. Het is geen verzekering dat het product risico van ongevallen of zware verwondingen zal verhinderen wanneer de gebruiker aan dergelijke risico's in een werkomgeving wordt blootgesteld.

 

EN 1149-5 - CE-GECERTIFICEERDE WERKKLEDING TER VOORKOMING VAN ELEKTROSTATISCHE OPLADING

Beschermkleding volgens EN 1149-5. Deze norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem. De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, die explosies kunnen veroorzaken.

 

EN 13034 - BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

Gebruik deze kleding in combinatie met andere kledingstukken die de bescherming bieden zoals vastgelegd in EN 13034. Een beschermingspak tegen vloeibare chemicaliën (type 6) dient ten minste de romp en de ledematen te bedekken, zoals bijvoorbeeld een coverall uit één stuk of tweedelige pakken, met of zonder capuchon, sokken voor in laarzen of hoezen om laarzen. Een beschermingspak tegen vloeibare chemicaliën (type 6) is het laagste niveau van chemische bescherming en is geschikt voor gebruik als de risico’s als gering zijn beoor-deeld en een volledige barrière tegen het doordringen van vloeistoffen niet noodzakelijk is, d.w.z. in die situaties dat de dragers in staat zijn tijdig maatregelen te treffen als hun kleding in aanraking komt met vloeibare chemicaliën. Lage risico’s kunnen bijvoorbeeld zijn mogelijke blootstelling aan lichte nevel of onbedoelde kleine spatten. 

Het langdurig dragen van beschermingspakken tegen vloeibare chemicaliën kan resulteren in hittestress!

Alle gebruikte materialen in beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën zijn getest en geclassificeerd zoals weer-gegeven in tabel 1. De constructie van de naden voorkomt niet alleen het binnendringen van vloeistof via stikwerk of andere componenten van een naad maar vormt ook nog eens geen belemmering voor het afstoten van de vloeistof.

TABEL 1: PRESTATIEVEREISTEN (EN 14325:2004) 

TestsTestmethode Prestatievereiste
SchuurbestendigheidEN 530-2Klasse 1: > 10 cycli
Doorscheurweerstand (trapezium)ISO 9073-4Klasse 1: > 10 N
TreksterkteISO 13934-1Klasse 1: > 30 N
Weerstand tegen perforatieEN 863Klasse 1: > 5 N
Afstoten van vloeistoffen*EN 368Klasse 3: > 95%
Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen*EN 368Klasse 3: > 95%
 

* Zie tabel 2: Lijst van referentiestoffen voor het testen van het doordringen en afstoten van vloeistoffen.

Het ontwerp van de kleding staat geen eigenschappen toe die ertoe leiden dat vloeibare chemicaliën ophopen of langere tijd in contact komen met het stofmateriaal. Het beschermingspak is ook getest op ”zeven bewegingen”, een praktische test om het afstoten en doordringen van vloeistoffen te beoordelen aan de hand van een lichte nevel en om te kijken of er hinder wordt ondervonden tijdens het dragen.

TABEL 2: LIJST VAN REFERENTIESTOFFEN VOOR HET TESTEN VAN HET DOORDRINGEN EN AFSTOTEN VAN VLOEISTOFFEN

Chemische stofGewicht con-centratie %

Temperatuur chemische stof °C (± 2 °C) 

Zwavelzuur (H2SO4)30 (water)20
Natriumhydroxide (NaOH)20 (water)20
O-xyleenOnverdund20
Butaan-1-olOnverdund20

VERZORGINGSAANWIJZINGEN

Volg de symbolen op de waslabels van het kledingstuk op. Gebruik uitsluitend synthetische wasmiddelen, geen wasmiddelen die zeep bevatten. Houd de kledingstukken schoon voor maximaal beschermend resultaat. Na het reinigen moet de kleding worden geïnspecteerd en moet er gecontroleerd worden of de teflonafwerking opnieuw geactiveerd moet worden. De kleding mag uitsluitend worden gerepareerd met stoffen die voldoen aan de standaard voor het betreffende kledingstuk.

 

EN 13758-2 - BESCHERMING TEGEN UV-STRALING

Kledingstukken die zijn gecertificeerd conform EN13758-2 bieden UVA- + UVB-bescherming tegen de zon. Blootstelling aan de zon leidt tot huidbeschadigingen. De gevaarlijke blootstelling neemt af door het dragen van dit kledingstuk. Het kledingstuk beschermt tegen UV-straling. Wij wijzen u er echter op dat deze bescherming niet onder alle voorwaarden gegarandeerd is. Let erop dat alleen bedekte gebieden worden beschermd en dat de door dit artikel geboden bescherming door gebruik of als het opgerekt of nat is kan afnemen.  Het kledingstuk moet verzorgd worden volgens de aanwijzingen aan de binnenkant van het kledingstuk.

ULTRAVIOLET PROTECTION

UPF-bereik*Bescherming% UV-blokkeringLabelniveaus
15 - 24Goed93,3 - 95,8%15,20
25 - 39Zeer goed96 - 97,4 %25,30,35
40 - 50+Uitstekend97,5 - 98+%40,45,50,50+
 

*UPF - Ultraviolet Protection Factor

 

EN 14116 - BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

Beschermende kleding die aan deze internationale norm voldoet, is bedoeld voor het beschermen van de gebruiker tegen incidenteel en kortdurend contact met kleine vlammen in omstandigheden waarbij er geen significant hittegevaar is en zonder de aanwezigheid van een ander type hitte. Als bescherming tegen hittegevaren noodzakelijk is, wordt ISO 11612 aanbevolen.

Beschermende kleding conform EN ISO 14116 kan uit meerdere afzonderlijke kledingstukken of uit één kledingstuk met één of meer lagen bestaan. Alle materialen die claimen aan deze norm te voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.

BEPERKTE VLAMVERSPREIDINGSINDEX

  • Index 1 (vlamverspreiding, brandende druppels en nagloeien)
  • Index 2 (zoals index 1 en inclusief gatvorming) 
  • Index 3 (zoals index 2 en inclusief nabranden)

Als de index 1 (laagste niveau) is, kan het kledingstuk uitsluitend worden gebruikt over een kledingstuk met index 2 of 3. Index 1 mag geen con-tact met de huid hebben, bijv. nek en pols.

REINIGINGSINDEX
Huishoudelijk wassen: aantal wasbeurten met letter H / wastemperatuur.
Industrieel wassen: aantal wasbeurten met letter I / wastemperatuur.
Chemisch reinigen: aantal reinigingen met letter C / internationaal symbool voor chemisch reinigen.

Als materialen niet kunnen worden gewassen of chemisch gereinigd, moet de reinigingsindex 0/ 0 zijn. De uiteindelijke index in het waslabel moet de volgende vorm hebben:
Beperkte vlamverspreidingsindex / reinigingsindex.

Bijvoorbeeld: 2/5H/60 staat voor een materiaal met brandbaarheidsindex 2, 5 keer thuis wassen op 60 ºC.

VERZORGINGSAANWIJZINGEN
Volg de symbolen op de waslabels van het kledingstuk op.  
Gebruik uitsluitend synthetische wasmiddelen, geen wasmiddelen die zeep bevatten. Houd de kledingstukken schoon voor maximaal be-schermend resultaat.

 

EN 14404 - SPAAR UW KNIEËN

Slijtage van de knieën is steeds vaker een beroepsziekte. Na de rug de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat. Naast het werk is sport een belangrijke oorzaak (bijvoorbeeld voetballen, atletiek, skiën en hardlopen), juist werknemers met kniebelastende beroepen kunnen daardoor extra klachten krijgen.

Wat is geknield en gehurkt werken? Geknield of gehurkt werken vindt plaats als men door de knieën zakt om vervolgens in die houding de handelingen te verrichten. Vaak of gedurende langere tijd knielen en hurken kan tot gezondheidsklachten leiden. Er is sterk bewijs dat meer dan 15 minuten per dag knielen of hurken de kans op artrose van de knie en knieklachten vergroot. Er is een groot aantal beroepsgroepen waar knielen en hurken vaak voorkomt, zoals de agrarische sector, de bouwnijverheid, de installatiebranche, de meubelindustrie, brandweer en de schoonmaakbranche.

Wat is er aan te doen?

Bronmaatregelen. De wet verlangt dat risico's in eerste instantie bij de bron worden aangepakt, zodat de oorzaak van het probleem wordt weggenomen. Wanneer aanpak bij de bron niet mogelijk is, moeten technische of organisatorische maatregelen worden genomen. Op de laatste plaats - in principe als tijdelijke noodmaatregelen, totdat betere oplossingen voorhanden zijn - moeten Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) verstrekt worden.

Kniestukken gecertificeerd volgens EN 14404 biedende drager bescherming tijdens het werken op de knieën. Kniebescherming wordt ingedeeld volgens klasse :

Klasse Normaal gebruik
Klasse 0Effen vloeren
Klasse 1Effen of oneffen vloeren. Beschemt tegen impact van minstens (100 ± 5) N.
Klasse 2Effen of oneffen vloeren onder moeilijke omstandigheden Beschemt tegen impact van minstens (250 ± 10) N.

Kniestukken worden onderverdeeld in volgende types:

TypePresentatie
Type 1Losse kniestukken, worden rond het been worden vastgemaakt
Type 2Losse kniestukken in de vorm van schuimrubber of andere opvulling, worden opgeborgen in kniezakken op de benen, of vastgemaakt aan de broek.
Type 3Kniestukken die niet aan het lichaam vastgemaakt zijn, maar zodanig geplaatst zijn dat de gebruiker ermee kan voortbewegen.
Type 4Kniestukken die deel uitmaken van een geheel met extra functies, zoals een steun om zich aan recht te trekken of kniestoel. De kniestukken kunnen aan het lichaam worden vastgemaakt of los gebruikt worden.

 

EN ISO 20471 - HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

Deze internationale norm specificeert de eisen voor kleding met hoge zichtbaarheid. Met deze kleding kan de aanwezigheid van de drager op visuele wijze gesignaleerd worden. De keuze en het gebruik van kleding met hoge zichtbaarheid moet gebaseerd zijn op een risicoanalyse van de omstandigheden waarin de drager van de hoge zichtbaarheidskleding zal werken.

MINIMALE OPPERVLAKTE MET ZICHTMATERIAAL M2

KlasseAchtergrondmateriaal [m2]Reflecterend materiaal [m2]
10,140,10
20,500,13
30,800,20
 

X - Het getal naast het grafische symbool verwijst naar de kledingstukklasse in overeenstemming met tabel 1. (max. klasse 3).

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit is een beschermend kledingstuk met hoge zichtbaarheid. Dit kledingstuk mag niet worden bedekt door andere kleding of uitrusting. Het gebruik van hoge zichtbaarheidkleding garandeert niet dat de drager onder alle omstandigheden en situaties zichtbaar zal zijn. De prestatie-klasse kan worden verkregen door gebruik van een enkel kledingstuk of een samenstel van kledingstukken. Een samenstel van kledingstukken kan worden ingedeeld in een hogere beschermingsklasse dan een enkel kledingstuk afzonderlijk. Deze uiteindelijke hogere klasse wordt vermeld in de markering van het kledingstuk. Zie het CE-label aan de binnenzijde van het kledingstuk voor de beschermingsklasse. Neem voor vragen of meer informatie over beschermingsklassen contact op met de fabrikant.

Met betrekking tot de levensduur van het kledingstuk is het maximaal aantal wasbeurten, zoals vermeld in het wasvoorschrift, niet de enige factor. De levensduur is tevens ondermeer afhankelijk van het gebruik, onderhoud en de opslag. Als het maximaal aantal reinigingen niet wordt vermeld, is het materiaal getest na 5 wasbeurten. De beschermende kle-ding moet worden bewaard in een droge en goed geventileerde ruimte. Als de beschermende kledingstuk vies is, wordt de beschermende werking negatief beïnvloed. Het kledingstuk mag alleen worden hersteld met materialen en garen die voldoen aan de eisen ten aanzien van de norm voor het kledingstuk. Er moet opgemerkt worden dat de beschermings-klasse van het kledingstuk is gebaseerd is op het oppervlakte van het zichtmateriaal en dat daarom de markering op het kledingstuk beperkt is. Het kledingstuk moeten worden verzorgd volgens de instructies in het kledingstuk. Het maximaal aantal wasbeurten dat wordt weergegeven naast het symbool van Hoge zichtbaarheid verwijst uitsluitend naar de eigenschappen van Hoge zichtbaarheid.

 

EN 342 - BESCHERMING TEGEN KOUDE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Kledingstukken die gecertificeerd zijn conform EN 342 beschermen de drager tegen een koude omgeving. Een koude omgeving wordt gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid en wind bij een luchttemperatuur lager dan -5 °C. Zorg er vóór gebruik voor dat u het kledingstuk goed dichtdoet en dat u de mouwen en de taille strak genoeg aanhaalt. Het kledingstuk biedt bescherming tegen koud weer. Wij wijzen u er echter op dat deze bescherming niet onder alle omstandigheden en voorwaarden gegarandeerd is. De bescherming verslechtert als het kledingstuk of de drager ervan nat wordt. Bewaar kledingstukken op een droge en goed geventileerde plaats om het beschermingsniveau in stand te houden. Het kledingstuk moet verzorgd worden overeenkomstig de aanwijzingen aan de binnenkant van het kledingstuk. Op het CE-label aan de binnenkant van het kledingstuk staat de beschermklasse conform de EN 342-standaard vermeld. Wij wijzen u erop dat de thermische isolatie kan afnemen na reinigingsprocedures. Draag als extra bescherming en ter preventie van plaatselijke afkoeling geschikte bescherming voor hoofd, handen en voeten (bescherming voor deze lichaamsdelen is niet opgenomen in EN 342). Wees voorzichtig als u de beperkte draagtijd (prestatieniveau) voor de gecertificeerde kledingstukken overschrijdt. Zie hiervoor de onderstaande tabellen.

Kledingstukken die gecertificeerd zijn conform EN 342 worden getest in combinatie met standaard onderkleding B (tweelaags).

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icler in m2. K/W van het pak of het afzonderlijke kledingstuk.

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icle in m2. K/W van het pak of het afzonderlijke kledingstuk.

Y = luchtdoorlatendheid, AP, klasse 1-3, waarbij 3 het best is.

Y = klasse m.b.t. weerstand tegen doordringen van water (1-2, waarbij 2 het best is); optioneel.

Thermische isolatie, Icle en Icler

Icle, effectieve thermische isolatie, geeft de thermische isolatie aan van de huid tot het buitenste kledingoppervlak, gemeten bij een stilstaande pop.

Icler., resulterende effectieve thermische isolatie, geeft de thermische isolatie aan van de huid tot het buitenste kledingoppervlak, gemeten of berekend aan de hand van een bewegende pop.

De thermische isolatie van een pak of kledingstuk wordt ingedeeld op basis van de gemeten isolatiewaarden. Het resultaat geeft aan welke bescherming een kledingcombinatie biedt tegen hypothermie. 

Prestatieniveau, staande drager

Minimale temperatuur waarbij het lichaam voor onbeperkte tijd thermisch neutraal kan blijven (8 uur).

Laagste temperatuur waarbij het lichaam gedurende 1 uur in aanvaardbare mate afkoelt.

Isolatie, Icle [m2. K/W]Drager, staande activiteit, 75W/m2 (8h)Drager, staande activiteit, 75W/m2 (1h)
0,31011°-2°
0,390-10°
0,470-17°
0,540-3°-25°
0,620-7°-32°

Let op: de relatieve vochtigheid, de luchtsnelheid en de windsnelheid zijn van invloed op het prestatieniveau.

Prestatieniveau, bewegende drager

Minimale temperatuur waarbij het lichaam voor onbeperkte tijd thermisch neutraal kan blijven (8 uur) tijdens lichte en middelmatige activiteit.

Laagste temperatuur waarbij het lichaam gedurende 1 uur in aanvaardbare mate afkoelt tijdens lichte en middelmatige activiteit.

Isolatie, Icle[m2. K/W]Drager, bewegende activiteit Drager, bewegende activiteit Drager, bewegende activiteit Drager, bewegende activiteit 
 Licht,
115 W/m2 (8h)
Licht,
115 W/m2 (1h)
Middelmatig,
170 W/m2 (8h)
Middelmatig,
170 W/m2 (1h)
0,310-1-15-19-32
0,390-8-25-28-45
0,470-15-35-38-58
0,540-22-44-49-70
0,620-29-54-60-83

Let op: het prestatieniveau is uitsluitend van toepassing als de isolatie gelijkmatig verdeeld is, als handen, voeten en hoofd voldoende beschermd zijn en als de luchtsnelheid tussen 0,3 m/s en 0,5 m/s ligt.

Luchtdoorlatendheid, AP

De AP geeft aan hoe gemakkelijk de lucht door het materiaal kan dringen. 

AP, mm/sKlasse
100 ˃ AP1
5 < AP ≤ 1002
AP ≤ 53

Weerstand tegen doordringen van water, WP (optioneel)

De WP geeft aan in welke mate er weerstand wordt geboden aan water dat vanaf de buitenkant door het materiaal dringt. Materiaal en naden zijn getest op het doordringen van water.

WP, PaKlasse
8 000 ≤ WP ≤ 13 0001
WP ˃ 13 0002

Waterdampweerstand, Ret

Dit geeft aan in welke mate de stof waterdamp tegenhoudt.  De waterdampweerstand wordt gemeten voor de combinatie van alle lagen kledingstukken, behalve de onderkleding. Voor goedkeuring conform EN 342 moet de Ret-waarde lager zijn dan 55 m2Pa/W.

 

EN 343 - BESCHERMING TEGEN NEERSLAG IN DE VORM VAN REGEN, SNEEUW, MIST EN VOCHTIGHEID

Beschermkleding gecertificeerd volgens EN 343 biedt bescherming tegen neerslag in de vorm van regen, sneeuw, mist en vochtigheid. Het kledingstuk en de naden worden niet alleen getest op waterweerstand, maar ook op waterdampweerstand. Het kledingstuk krijgt de klasse volgens de eigenschappen ten opzichte van de waterweerstand. De waterdampweerstand geeft de aanbevolen arbeidstijd weer.

A = Klasse waterdoorlaatbaarheid (max 3)
B = Klasse waterdampweerstand (max 3)

Weerstand WaterdoorlaatbaarheidKlasse  
 123
Test op de stof≥ 8000 Pa, voor pre-behandeling≥ 8000 Pa, na pre-behandeling≥ 13 000 Pa, na pre-behandeling
Test op de naden, voorpre-behandeling≥ 8 000 Pa≥ 8 000 Pa≥ 13 000 Pa
 

1 m wk (meter waterkolom) = 10 000 Pa

Aanbevolen werkuren gebaseerd op de waterdampweerstand van de geteste stofKlasse  
Werktemperatuur, °123
2560105205
2075250-
15100--
10240--
5---
 
 

 

EN381-5 - BESCHERMING VOOR DE BENEN TEGEN SNIJWONDEN VAN MANUEEL BEDIENDE KETTINGZAGEN

Beschermkledij gecertificeerd volgens EN 381-5 biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens de draaisnelheid van de ketting.

KlasseKettingsnelheid [m / s]
120
224
328

EN 381-5 geeft 3 verschillende ontwerpen volgens de opgegeven klasse:

Ontwerp A en B wordt gebruikt voor het dagelijks werk van professionele boswachters. Ontwerp C bedekt het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals bij het werken in bomen.

 

EN 388 - BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

Alle testen en resultaten worden overeenkomstig EN 388:2004 uitgevoerd op het palmstuk van de handschoen en op de materiaalcombinatie die voor de handschoen wordt gebruikt. De handschoenen zijn speciaal ontworpen om handen tegen verwondingen door machines te beschermen.

Waarschuwing! Let goed op wanneer u met bewegende machinedelen werkt, aangezien de handschoenen bekneld kunnen raken waardoor letsel ontstaat.

Prestatieniveaus

TestNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
Slijtvastheid (aantal cycli)10050020008000-
Snijbestendigheid (index)1,22,55,010,020,0
Scheurbestendigheid (N)10255075-
Doorsteekbaarheid (N)2060100150-
 

0 =  De handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het betreffende afzonderlijke gevaar.

X = De handschoen is niet blootgesteld aan de test of de testmethode blijkt niet geschikt te zijn voor het handschoenontwerp of -materiaal.

 

EN 420 - BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN

Deze norm definieert de algemene vereisten voor beschermende handschoenen als volgt:

• De handschoenen zelf mogen geen gevaar opleveren voor de gebruiker.
• De pH van de handschoenen moet zo neutraal mogelijk zijn.
• De pH van lederen handschoenen moet tussen de 3.5 – 9.5 liggen.
• Het maximale gehalte aan chroom (VI) is 3 mg/kg.
• Specifieke details van alle stoffen gebruikt in de handschoenen waarvan bekend is dat deze allergieën veroorzaken.
• Maatvoering volgens overeengekomen Europese handmaat, bijvoorbeeld minimale totale lengte.

Alle handschoenen voldoen aan de eisen van EN 420:2003 Beschermende handschoenen - algemene eisen en voldoen eveneens aan de PBM-richtlijn 89/686. De certificering is uitgevoerd door de aangemelde instantie No. 0075, Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie – CTC, CTC Groupe, 4 Rue Hermann Frenkel, 693 67 Lyon cedex 07, Frankrijk.

Dit is algemene gebruiksinformatie die geldt voor alle Blåkläder handschoenen die zijn gecertificeerd door de CTC. Raadpleeg het label in uw handschoen voor de juiste certificering en prestatieniveau. Een beschadigde of slecht passende handschoen biedt minder bescherming, controleer daarom voor ieder gebruik de handschoenen. Waarschuwing! De handschoenen mogen niet in aanraking komen met vuur. Voor zover wij weten bevatten de handschoenen geen stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken.

 

EN 471 - HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

EN 20471 vervangt EN 471. Deze norm legt vereisten vast voor kleding die als doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht en bij belichting door grootlichten van voertuigen in het donker.

A = Klasse volgens zichtbaar materiaal (max 3)
B = Niveau van retro-reflectie (max 2)

KlasseAchtergrondmateriaal [m2]Reflecterend materiaal [m2]
10,140,10
20,500,13
30,800,20

Bij het dragen van hoge zichtbaarheidskleding, is het mogelijk om op bepaalde oppervlaktes zichtbaarheidsmateriaal toe te voegen om zodoende een hogere klasse te bekomen. Er kunnen echter geen verschillende klassen gecombineerd worden om een hogere klasse te bereiken (bvb. Klasse 1 + klasse 2 = klasse 3).

Neem contact met ons op voor meer gedetailleerde informatie betreffende deze reglementeringen.

EN 511 - BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN KOUDE

De handschoenen zijn speciaal ontworpen om handen tegen kou te beschermen. Alle testen worden, overeenkomstig EN 511, uitgevoerd op de materiaalcombinatie van de handschoen. De isolerende eigenschappen van de handschoen kunnen nadelig worden beïnvloed door bijvoorbeeld luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, blootstellingsduur, activiteiten, gezondheid en welzijn van de gebruiker. Als de handschoen nat wordt, kunnen de isolerende eigenschappen verloren gaan.

TestNiveaus
Convectiekoude0 – 4, waarbij 4 het beste is
Contactkoude0 – 4, waarbij 4 het beste is
Waterbestendigheid (5 min.)0 of 1 *
 

* 0 = Indringen van water na 5 min., conform EN 511:2006, dat eerdere normen van 30 minuten vervangt.

1 = Geen indringen van water na 5 min., conform EN 511:2006, dat eerdere normen van 30 minuten vervangt.

X = De handschoen is niet blootgesteld aan de test of de testmethode blijkt niet geschikt te zijn voor het handschoenontwerp of -materiaal.

Verklaring van prestatieniveaus

Prestatieniveau

Minimale gebruikstemperatuur [°C]

Weinig activiteit

Minimale gebruikstemperatuur [°C]

Middelmatige activiteit

Minimale gebruikstemperatuur [°C]

Hoge activiteit

1-10-15
2-0-30
38-15-
4-10-30-
 

 Tabel van toepassing in luchttemperatuur bij een windsnelheid onder 0,5 m/s.

Verzorging: 
Bewaren in een koele, droge ruimte.

Wasinstructies:
Zie de markering van uw handschoen voor de betreffende wasinstructies of reinig met een droge borstel.

Maten:
Maat 7 – 12, afhankelijk van handschoenmodel.

 

EN 61482-1-2 - BESCHERMING TEGEN DE GEVAREN BIJ BLOOTSTELLING AAN EEN ELEKTRISCHE VLAMBOOG

Beschermkledij gecertificeerd volgens EN 61482-1-2 biedt de drager bescherming tegen de gevaren bij blootstelling aan een elektrische vlamboog.

Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 630A of een automaat van meer dan 80A.

Bij metingen in een installatie die is beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 100A of een automaat van meer dan 25A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is.

Het kledingstuk wordt ingedeeld als volgt :

KlasseVlamboog [kA]Tijd [ms]
14500
27500
 
 

 

EN ISO 11611 - BESCHERMING TEGEN KLEINE SPATTEN VAN GESMOLTEN METAAL EN TOEVALLIG VLAMCONTACT

Vervangt EN 470-1. Beschermkledij gecertificeerd volgens EN ISO 11611 biedt de drager bescherming tegen kleine spatten van gesmolten metaal en toevallig vlamcontact. De kledij gecertificeerd volgens deze norm wordt gebruikt bij het lassen en aanverwante werkzaamheden.

Het kledingstuk biedt bescherming tegen verschillende lasniveaus, tegen spatten en stralingshitte.

Klasse 1 – Biedt bescherming bij minder gevaarlijke lastechnieken en situaties waar minder gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat.

Klasse 2 – Biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties waar meer gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat

(A1) Beperkte vlamverspreiding

(A2) Beperkte vlamverspreiding, omzoomde stukken

 

EN ISO 20345:2011 - VEILIGHEIDSNORM VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN

Lees deze aanwijzingen vóór gebruik zorgvuldig door. Deze aanwijzingen zijn goedgekeurd door het bedrijf met bedrijfsidentificatienummer 0362 (Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Groot-Brittannië) op het moment van uitgifte van de EU-conformiteitsverklaring zoals uiteengezet in EEG-richtlijn 89/689/EEG.

WAARSCHUWING:
Controleer voordat u het product gebruikt of de eigenschappen voldoen aan uw gebruikseisen. Veiligheidsschoenen van Blåkläder worden ontworpen en gefabriceerd om bescherming te bieden tegen de vastgestelde risico’s en conform de volgende Europese normen:

EN ISO 20345:2004:
Specificatie voor veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik: Schoenen met eigenschappen om de drager te beschermen tegen verwondingen die zich kunnen voordoen in de beroepssectoren waarvoor de schoenen zijn ontworpen, met stalen neuzen voor bescherming tegen schokken, getest met een energieniveau van 200 J.

Materialen en fabricage:
Alle gebruikte materialen, natuurlijk of synthetisch, en fabricagemethoden zijn geselecteerd om te voldoen aan de eisen van de bovengenoemde Europese technische normen met betrekking tot veiligheid, ergonomie, comfort, kwaliteit en milieuvriendelijkheid. Naast de basisvereisten, die verplicht zijn volgens de betreffende normen, kunnen de schoenen ook over extra eigenschappen beschikken. Deze worden met symbolen of categorieën aangegeven op het etiket in de schoenen. Uitleg van extra eigenschappen:
Op het etiket kan/kunnen tekst, symbolen of een combinatie van beide worden weergegeven die naar de volgende categorieën verwijzen.

Classificatie van schoenen

I. Schoenen van leer en andere materialen, met uitzondering van schoenen die helemaal van rubber of polymeer zijn gemaakt.

II. Schoenen die helemaal van rubber of polymeer zijn gemaakt.

Markeringscategorieën van veiligheidsschoenen:

CategorieKlasseExtra vereisten
SBI of II 
S1I

Gesloten hiel

Antistatische eigenschappen

Energieabsorberende hak

S2I

Als S1 plus

Waterdoordringing en waterabsorptie

S3I

Als S2 plus

Weerstand tegen binnendringen

Noppen op zool

S4II

Antistatische eigenschappen

Energieabsorberende hak

S5II

Als S4 plus

Weerstand tegen binnendringen

Noppen op zool

 

Extra vereisten:

Vereiste Symbol
Hele schoenWeerstand tegen binnendringenP
 Geleidende schoenenC
 Antistatische schoenenA
 Elektrisch isolerende schoenenI
 Warmte-isolatie in de zoolHI
 Koude-isolatie in de zoolCI
 Energieabsorberende hakE
 Weerstand tegen waterWR
 WreefbeschermingM
 EnkelbeschermingAN
BovenWaterdoordringing en waterabsorptieWRU
 SnijbestendigheidCR
ZoolHittebestendigheidHO

Vereisten voor antislipschoenen:

Markering van product voor antislipeigenschappenSymbool
Keramische tegel met natriumlaurylsulfaatSRA
Staal met glycerolSRB
Keramische tegel met natriumlaurylsulfaat & staal met glycerol

SR

Aanbevolen gebruik:
Op basis van de risico’s: industrie in het algemeen, voedingsindustrie, staalfabrieken, bouwindustrie, landbouw, magazijnen, afvalbeheer, openbare werken met transportvoertuigen, kranen, enz. 

Risico’s:
De schoenen beschermen de tenen van de drager tegen letsel door vallende voorwerpen en verbrijzeling bij gebruik in potentieel gevaarlijke industriële en commerciële omgevingen, met de volgende bescherming en, indien nodig, extra bescherming.

Geleverde schokbescherming is 200 Joules (J).

Geleverde compressiebescherming is 15.000 Newton (N).

De schoenen zijn geschikt bij de volgende risicovolle situaties (zie etiket ter referentie):
* Schokken of verbrijzelen van tenen (alle schoenen met metalen neuzen).
* Schokken van hiel met grond (schoenen SB-E, S1-S2-S3) binnenzolen.
* Overige risico´s volgens het weergegeven symbool.
* Schokken op enkelbot (alleen laarsmodel met enkelbescherming).
* Perforatie van de zool (alleen modellen met antiperforatieplaat SB-P, S1-P, S3, S5).
* Koolwaterstoffen/oliën: alle EN ISO 20345.
* Overige risico´s volgens het weergegeven symbool.

Afgeraden gebruik:
De schoenen zijn niet geschikt als bescherming tegen risico’s die niet in deze informatie worden genoemd.

Gebruik en onderhoud:
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid voor schade en eventuele gevolgen door onjuist gebruik van de schoenen van de hand. Kies altijd schoenen die qua model en maat passen bij uw specifieke beschermingseisen. De schoenen voldoen alleen aan de aangegeven veiligheidseigenschappen wanneer ze juist worden gedragen en vastgemaakt. De schoenen bieden alleen bescherming tegen de op het etiket weergegeven risico’s wanneer ze in goede staat zijn. Vervang schoenen altijd als u veranderingen waarneemt (buitengewone slijtage aan de zool, naden die in slechte staat verkeren, zolen die loslaten van de bovenkant, enz.). De schoenen behoren zorgvuldig te worden onderhouden om de beschermende eigenschappen te waarborgen. Daarom moeten ze regelmatig worden gereinigd met borstels, doeken, enz., en moeten vlekken met een vochtige doek worden verwijderd. Behandel daarnaast het leer aan de bovenkant van de schoen met een standaard poetsmiddel of was voor schoenen, afhankelijk van het gebruik. Laat de schoenen niet drogen in de buurt van of in contact met warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, enz. Gebruik geen agressieve producten zoals benzeen, zuren of oplosmiddelen, aangezien die de kwaliteit, veiligheid en levensduur van de persoonlijke veiligheidsuitrusting negatief kunnen beïnvloeden.

Opslag:
Bewaar nieuwe schoenen op een droge, goed geventileerde plaats waar de temperatuur niet te hoog is. Houd een veilige afstand aan tot warmtebronnen waardoor de producten hun beschermende eigenschappen kunnen verliezen. Onze schoenen kunnen in normale omstandigheden maximaal vijf jaar worden opgeslagen.

Verpakking:
De door het verkooppunt geleverde verpakking van de schoenen garandeert dat de schoenen bij levering aan de klant in dezelfde staat verkeren als bij verzending. De doos kan worden gebruikt voor opslag van de schoenen wanneer ze niet worden gedragen.  Als de schoenen in de doos worden opgeslagen, mogen er geen zware voorwerpen op de doos worden geplaatst. Dit veroorzaakt slijtage aan de verpakking en mogelijk schade aan de schoenen.

Extra informatie:
Antistatische schoenen dienen te worden gebruikt wanneer elektrostatische opbouw moet worden geminimaliseerd door elektrostatische ladingen te verspreiden om zo de kans op vonkontsteking van bijvoorbeeld brandbare stoffen en dampen te verkleinen en wanneer er kans op elektrische schokken van elektrische apparatuur of onder stroom staande onderdelen bestaat. Let op: antistatische schoenen kunnen echter niet voldoende bescherming tegen elektrische schokken garanderen, aangezien ze alleen een weerstand tussen voet en vloer bieden.  Indien de kans op elektrische schokken blijft bestaan, zijn extra maatregelen om dit risico te verkleinen van essentieel belang. Dergelijke maatregelen, evenals de hieronder genoemde extra testen, horen standaard deel uit te maken van het preventieplan voor ongevallen op werkplaatsen.

Uit ervaring is gebleken dat, voor antistatische doeleinden, de weg voor ontlading door een product gewoonlijk een elektrische weerstand moet hebben van minder dan 1.000 MΩ op elk willekeurig moment van de levensduur. Een waarde van 100 KΩwordt gegeven als

ondergrens van de weerstand van een nieuw product om een beperkte bescherming te bieden tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontstekingen in het geval dat een elektrisch apparaat met maximaal 250 V defect raakt tijdens gebruik. Gebruikers moeten er in bepaalde omstandigheden echter rekening mee houden dat de schoenen onvoldoende bescherming bieden en dat extra maatregelen ter bescherming van de drager te allen tijde genomen moeten worden. De elektrische weerstand van dit soort schoenen kan aanzienlijk veranderen door verbuigingen, vervuilingen of vocht. De prestaties van deze schoenen zijn niet toereikend wanneer ze in natte omstandigheden worden gedragen. Daarom moet worden nagegaan of het product in staat is om, zoals beoogd, elektrostatische ladingen te verspreiden en ook gedurende de gehele levensduur bescherming te bieden. De gebruiker wordt aangeraden een test voor elektrische weerstand op locatie te creëren en deze regelmatig te herhalen.

Schoenen met classificatie I kunnen langdurig vocht absorberen en in vochtige en natte omstandigheden kunnen ze geleiden.

Als de schoenen worden gedragen in omstandigheden waarbij de zolen worden vervuild, moeten dragers altijd de elektrische eigenschappen van de schoenen controleren voordat ze een gevaarlijk gebied betreden.

Bij gebruik van antistatische schoenen moet de weerstand van de ondergrond dusdanig zijn dat de bescherming van de schoenen niet teniet wordt gedaan.

Tijdens het dragen mogen er geen isolerende voorwerpen, met uitzondering van normale sokken, tussen de binnenzolen van de schoenen en de voeten van de drager worden gebruikt. Als er een voorwerp tussen de binnenzool en de voet wordt geplaatst, moeten de elektrische eigenschappen van de schoenen in combinatie met dit voorwerp worden gecontroleerd. 

Verwijderbare binnensokken:
De schoenen zijn getest met de binnensok op zijn plaats. De schoenen mogen alleen worden gebruikt met de binnensok op zijn plaats. De binnensok mag uitsluitend door een vergelijkbare binnensok van de schoenenfabrikant Blåkläder worden vervangen.

Waarschuwing! De beschermende eigenschappen van de schoenen kunnen bij het plaatsen van een binnenzool veranderen.

 

ISO 11612 - BESCHERMING TEGEN BEPERKT CONTACT MET HITTE EN VUUR, STRALING, GESMOLTEN SPETTERS, OF EEN COMBINATIE HIERVAN

Vervangt EN 531. Beschermkleding gecertificeerd volgens EN ISO 11612 geeft de drager bescherming tegen beperkt contact met hitte en vuur, straling, gesmolten spetters, of een combinatie hiervan. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens volgende parameters :

(A1) Beperkte vlamverspreiding

(A2) Beperkte vlamverspreiding, omzoomde stukken.

(B) Convectiewarmte, niveau 1-5, waarbij 5 het beste is

(C) Stralingshitte, niveau 1-4, waarbij 4 het beste is

(D) Gesmolten aluminiumspetters, niveau 1-3, waarbij 3 het beste is

(E) Gesmolten ijzerspetters, niveau 1-3, waarbij 3 het beste is

(F) Contacthitte, niveau 1-3 waarbij 3 het beste is

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 - 2024 BORKLE | BEROEPSKLEDING, WERKSCHOEISEL & VEILIGHEIDSARTIKELEN | sitemap | rss